سلول های بنیادی

14- تزریق سلول های شوآن برای ترمیم آسیب های نخاعی

14- تزریق سلول های شوآن برای ترمیم آسیب های نخاعی

پروژه تزریق سلول های شوآن برای ترمیم آسیب های نخاعی به عنوان یک درمان بی خطر برای نخستین بار در جهان از سوی پژوهشگران ایرانی اعلام شد و نتایج بالینی این تحقیق پس از 10 سال به اطلاع عموم رسید.…
13- تولید موش از سلولهای بنیادی جنینی موشی

13- تولید موش از سلولهای بنیادی جنینی موشی

محققان ایرانی توانستند از سلولهای بنیادی جنینی موش، موشهایی به منظور مدل های حیوانی آزمایشگاهی برای تحقیقات تولید کنند. این حیوانات به عنوان مدل استفاده می شوند و در فاز اول به کمک سلولهای بنیادی تهیه شده اند. <<جهت دانلود…
12- تولد اولین گوسفند شبیه سازی شده در ایران

12- تولد اولین گوسفند شبیه سازی شده در ایران

نخستین گوسفند شبیه سازی شده ایران با تلاش محققان ایرانی به دنیا آمد. رویانا بره شبیه سازی شده از نژاد افشاری است که در روند شبیه سازی در تخمکی که هسته آن خارج شده، بدنیا آمد. در این روش هسته…
11- تولد اولین کودک حاصل از روش لقاح مصنوعی

11- تولد اولین کودک حاصل از روش لقاح مصنوعی

اولین کودک حاصل از روش IVF در پژوهشکده رویان در سال 1371، دومین کودک حاصل از روش میکرواینجکشن در سال 1373 در  و اولین کودک حاصل از روش PGD در ایران در سال 1383 در این پژوهشکده  متولد شد. <<جهت…
10- تولید رده سلول های بنیادی جنینی

10- تولید رده سلول های بنیادی جنینی

پژوهشکده رویان در سال 80 با تلاش های مرحوم دکتر سعید کاظمی آشتیانی و همکارانش به عرصه تحقیقات سلول های بنیادی وارد شد که این تحقیقات در سال 1382 به نتیجه رسید و پژوهشکده رویان با تولید رده سول های…
9- ساخت رگ مصنوعی به کمک نانو الیاف

9- ساخت رگ مصنوعی به کمک نانو الیاف

رگ مصنوعی از نانو الیاف زیست سازگار زیست تخریب پذیر از سوی محققان ایرانی ساخته شد. نمونه این رگ که در گردن یک گوسفند پیوند زده شده و پس از گذشت این مدت کارکرد مطلوبی داشت و گوسفند مزبور در…
7- «نای مصنوعی» به کمک مهندسی بافت

7- «نای مصنوعی» به کمک مهندسی بافت

نخستین نای مصنوعی به کمک مهندسی بافت، توسط محققان ایرانی برای نخستین بار در دنیا ساخته شده است. نای مجرای تنفسی است که از حنجره شروع می شود و به ریه ختم می شود. این عضو 12 سانتی متر طول…
دکمه بازگشت به بالا