درمان

14- تزریق سلول های شوآن برای ترمیم آسیب های نخاعی

14- تزریق سلول های شوآن برای ترمیم آسیب های نخاعی

پروژه تزریق سلول های شوآن برای ترمیم آسیب های نخاعی به عنوان یک درمان بی خطر برای نخستین بار در جهان از سوی پژوهشگران ایرانی اعلام شد و نتایج بالینی این تحقیق پس از 10 سال به اطلاع عموم رسید.…
9- ساخت رگ مصنوعی به کمک نانو الیاف

9- ساخت رگ مصنوعی به کمک نانو الیاف

رگ مصنوعی از نانو الیاف زیست سازگار زیست تخریب پذیر از سوی محققان ایرانی ساخته شد. نمونه این رگ که در گردن یک گوسفند پیوند زده شده و پس از گذشت این مدت کارکرد مطلوبی داشت و گوسفند مزبور در…
7- «نای مصنوعی» به کمک مهندسی بافت

7- «نای مصنوعی» به کمک مهندسی بافت

نخستین نای مصنوعی به کمک مهندسی بافت، توسط محققان ایرانی برای نخستین بار در دنیا ساخته شده است. نای مجرای تنفسی است که از حنجره شروع می شود و به ریه ختم می شود. این عضو 12 سانتی متر طول…
دکمه بازگشت به بالا