گیاه پزشکی

133- تولید و تکثیر گیاهان با روش کشت بافت

133- تولید و تکثیر گیاهان با روش کشت بافت

طیف گسترده ای از فناوری ها به منظور افزایش بهره وری تولیدات گیاهی و  ابزاری برای کمک به مطالعه علوم مربوط به گیاهان پدید آمده اند که تحت عنوان بیوتکنولوژی (زیست فناوری) گیاهی شناخته می شوند. کشت بافت و سلول…
دکمه بازگشت به بالا