غنی سازی

174-کارخانه تولید قرص، میله و مجتمع سوخت هسته ای

174-کارخانه تولید قرص، میله و مجتمع سوخت هسته ای

کارخانه تولید قرص، میله و مجتمع سوخت یا به عبارتی مجتمع FMP، آخرین و حساس‌ترین حلقه چرخه تولید سوخت هسته‌ای است که با هدف تولید انواع مجتمع‌های سوخت مورد نیاز راکتورهای تحقیقاتی و نیروگاه‌های تولید برق هسته‌ای بنا شده است.…
دکمه بازگشت به بالا